<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kraftig system for forvaltning av store eiendomsporteføljer

Ørn Lydia er et kraftig og fleksibelt system for forvaltning, drift og vedlikehold av store eiendomsporteføljer. Du får forbedret kontroll på kostnader og inntekter, som gir økt lønnsomhet og konkurranseevne. Alt på ett sted. Alt digitalt.

Lydia forenkler både forvaltning, drift og vedlikehold

Hvem vil ha glede av Lydia?
icon
Eiendomsforvalteren

Får full kontroll på både eiendomsmasse og budsjett, vet hva de ansatte gjør og skal gjøre, og kan til enhver tid dokumentere resultatene av avdelingens innsats.

icon
Vedlikeholdsmedarbeideren

Får klar beskjed om hva som skal gjøres, gjerne med tegninger og instruksjoner. Kan enkelt melde fra når oppgaven er gjort og kaste seg over en ny med en gang.

icon
Leietakeren

Kan enkelt sende inn behovsmeldinger og andre ønskemål og vil til enhver tid være automatisk oppdatert på sakens status.

Ørn software
Kunder som ser det store bildet:

Nyttige funksjoner som forenkler hverdagen din

Lydia gir deg full oversikt
icon
Areal og tegning

Her får du får full oversikt over dine arealer og tilhørende tema- og plantegninger. Dette er modulen for deg som er forvalter.

icon
Tegninger

Systemet har tegninger for aktiv bruk og benytter standard AutoCad-filer (.dwg). Dette gir dynamiske tegninger med grafisk visning som linkes til systemets informasjon.

icon
Drift og vedlikehold

Du får oversikt over alle oppgaver for porteføljen, både planlagte arbeidsoppgaver, ad-hoc oppgaver og dine kunders innmeldte behov.

icon
Renhold

Du får et godt og effektivt verktøy for å lage renholdsplaner og holde oversikt over status på renholdsoppgaver, samt en app for renholder med tegninger og enkle symboler.

icon
Tilstand

Du får redusert ressursomfanget og gjennomført tilstandsanalysene dine «on-site», ihht NS 3424, NS 3451/TFM, angitt med tilstands- og konsekvensgrad.

icon
Behovsmelding

Du og din kunde holder oversikt over all kommunikasjon som foregår på deres innmeldte saker, helt fra et behov oppstår til det er løst.