<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digital drift av eiendom gir deg full kontroll

Ørn ServiceBook er et digitalt verktøy som gjør deg både proaktiv og effektiv. Det gir deg full oversikt og kontroll over alle dine bygninger, objekter, aktiviteter og avvik. Alt dokumenteres og sikrer deg god historikk.

ServiceBook00
ServiceBook01
ServiceBook02

Digital drift og inspeksjoner av eiendom. Lett å komme i gang, lett å bruke.

Hvorfor velge ServiceBook
icon
ServiceBook er enkel å bruke

ServiceBook gjør det enkelt å dokumentere arbeid, utføre kontroller og melde inn avvik fra den plattformen du til enhver tid faktisk bruker – mobil, nettbrett eller PC.

icon
ServiceBook gjør deg proaktiv

ServiceBook ServiceBook er en webløsning som hjelper deg med å være proaktiv og ha oversikt over alle lovpålagte kontroller og oppfølging av avvik på dine bygninger og objekter.

Ørn software

Sånn fikk Sykehuset Østfold full oversikt og kontroll

Problem

Før hadde hver lokasjon egne tekniske avdelinger uten relasjon til de andre. Alle brukte permer og papir, lister og lapper – og alt var manuelt og lite oversiktlig. Når tilsynet hadde kontroll var det ekstremt tid- og ressurskrevende å finne nødvendig dokumentasjon

Løsning

Nå får alle brukerne sine oppgaver presentert i et mobil- og brukervennlig grensesnitt. Avvik kan rettes raskt, og helseforetaket har nå full oversikt over alt som skal gjøres og er gjort.

Sitat fra kunde

"Oversikt og kontroll over hele anlegget er alfa og omega. Man avdekker mange feil før det går galt og det er betydelige tidsbesparelser ved å ta i bruk systemet." Rune Belgen, Teknisk internkontroll, Sykehuset Østfold

Kunde: Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold har over 5000 medarbeidere som sikrer befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering. På teknisk avdeling er det 48 ansatte, alt fra VVS til automatikere.

Kunder som ser det store bildet:

Nyttige funksjoner som forenkler din hverdag

Driftssjefens drømmefunksjoner
icon
Gir deg god oversikt

I ServiceBook er det enkelt å bygge opp en god og ryddig struktur for bygninger og objekter. Informasjon om objekter er lett tilgjengelig.

icon
Planlegg effektive kontroller

ServiceBook er et effektivt verktøy for planlegging, oppfølging og utføring av alle typer kontroller. Egendefinerte sjekklister sørger for god kvalitet og gode rapporter.

icon
Registrer avvik raskt og effektivt

Registrer avvik og dokumenter med tekst, bilder og film. Tildel avvik til interne eller eksterne ressurser. Alle involverte parter holdes oppdatert via sms og e-post.

icon
Historikk og dokumentasjon

Alle aktiviteter knyttet til kontroller og avvik logges og dokumenteres slik at du får full oversikt over status og historikk.

icon
Integrasjon mot Visma.net

Med integrasjon mot Visma.net får du et system som legger til rette for økt effektivitet gjennom digitalisering og automatisering av forretningsprosessene.

icon
Tilrettelagt for tilsyn

Enkel visning av utførte og planlagte kontroller og oppfølging av avvik i henhold til lovpålagte krav.

Klar for å ta det neste steget?

Kom i kontakt

Dine behov er unike. La oss starte samtalen om hvordan vi best kan hjelpe deg. Book et møte i dag ved å fylle ut dette skjemaet, så kommer jeg tilbake til deg så fort som mulig.

Magnus Wister Elden
Icon
Magnus Wister Elden
Account Manager