<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Automatiserer, forenkler og digitaliserer FDV-oppgavene

Ørn Uni letter den daglige administrasjonen av eiendom ved å forvandle tungvinte, manuelle og papirbaserte prosesser til å bli digitale, automatiserte og enkle. Så alle vet hva de skal gjøre, og du får full oversikt.

Uni00
Uni01
Uni02

Ørn Uni hjelper eiendomssjefer å få effektive medarbeidere og fornøyde kunder

Hvem passer det for?
icon
For eiendomssjefen

Når all informasjon samles i ett system, får du full oversikt, mer effektive medarbeidere og fornøyde leietakere.

icon
Drift- og vedlikeholdspersonell

Når alle oppgaver delegeres og rapporteres med mobilen, og ikke på Post-it-lapper og muntlige beskjeder, reduseres risikoen for feil, og det frigjøres tid til verdifullt arbeid.

icon
Fordeler for leietakere

Kunder, leietakere og beboere kan bruke mobilen til å varsle om feil og avvik, kan få automatisk status og fremdrift på sakene sine og slipper å klage på dårlig oppfølging.

Ørn software

Slik effektiviserte Frost Eiendomdriften

Fram til 2013 benyttet Frost Eiendom en løsning uten integrerte økonomi- og forvaltningssystemer. Det var tungvint og krevde mye dobbeltarbeid.

Problem

Frost Eiendoms gamle forvaltningssystem manglet viktige funksjoner, så kommunikasjon med leietakerne var tungvint, og særlig utsendelse av kontrakter var svært tidkrevende.

Løsning

“Vi valgte en totalintegrert forvaltningsløsning fra Ørn fordi det gir oss langt flere muligheter for å digitalisere manuelle prosesser. Løsningen har økt vår effektivitet og gir oss full oversikt over alle våre 1500 utleieforhold.”

Kunde: Frost Eiendom

Frost Eiendom er en profesjonell eiendomsforvalter som ble etablert i 1943 av murmester Ola Frost. I dag forvalter og leier Frost ut 1300 boliger og hybler, samt 20 000 kvadratmeter næringseiendom.

Kunder som ser det store bildet:

Skreddersydde funksjoner for de økonomisk-administrative oppgavene ved boligforvaltning

Uni gir deg full oversikt
icon
Eiendomsforvaltning gjort enkelt

Uni Eiendom er vår spesialtilpassede løsning for alle oppgaver som omhandler økonomi og administrasjon innen eiendomsforvaltning.

icon
Kontroll på alle oppgaver

Uni Eiendom 24 er modulen for de oppgavene som omhandler drift og vedlikehold av bygg, og er laget for å forenkle og effektivisere denne type oppgaver.

icon
Selvbetjening for leietakere

Med uniAlltid er leietakere selvbetjent, og du får en døgnåpen salgs- og servicekanal hvor leietakerne kan administrere alle deler av leieforholdet sitt elektronisk og papirløst.

icon
Digital signering

Med elektronisk signering forenkler du prosessen med tildeling av leiekontrakter ved at kunden kan signere «hvor som helst».

icon
Digital tegningsinformasjon

Med våre tjenester for byggetegninger gir enkel tilgang for leieboere, leverandører og egne medarbeidere innen boligadministrasjon, utleie, drift og renhold.

icon
Brannforebyggende arbeid

Vi har gjort det enkelt å vedlikeholde informasjon knyttet til brannforebyggende arbeid. Løsningen inneholder blant annet funksjoner for å planlegge og gjennomføre brannøvelser.

Klar for å ta det neste steget?

Kom i kontakt

Dine behov er unike. La oss starte samtalen om hvordan vi best kan hjelpe deg. Book et møte i dag ved å fylle ut dette skjemaet, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.

Kontakt oss i dag
Icon
Kontakt oss i dag