<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En helhetlig løsning møter studentsamskipnadenes behov

Forretningsområde:

En helhetlig løsning møter studentsamskipnadenes behov

View Software bidrar til effektiv studentboligdrift gjennom å levere løsninger for økonomi, administrasjon, drift og vedlikehold til en rekke av landets studentsamskipnader.

En studentsamskipnad skal ta seg av studentenes velferdsbehov på læringsstedet. Velferdstilbudet kan blant annet være studentboliger, spisesteder, barnehager, helsetjeneste og trening.

Studentsamskipnadene som benytter Uni Pluss sine løsninger har en samlet boligmasse på mer enn 30 000 enheter.

Løsningene legger til rette for effektiv markedsføring av ledige boliger, tildeling av kontrakter, økonomi, administrasjon av leieforholdet, og drift og vedlikehold av boligmassen.

agder4

En helhetlig løsning fra Uni Pluss møter studentsamskipnadenes behov:

View FM Eiendom

Håndterer alt av økonomi og administrasjon. Inneholder en rekke skreddersydde spesialfunksjoner som håndterer blant annet:

  • Tildeling av boliger etter bestemte tildelingskriterier.
  • Inn- og utflyttingsrutiner.
  • Økonomirutiner.
  • Forlenget botid – ny kontrakt.
  • Bytterutine med mellomregning av husleie og justering av depositum.
  • Utflyttingskontroll med klarmelding av bolig for ny utleie.
  • Sperrerutiner (enkeltvis eller i bulk).
  • Korttidsleie
  • Økonomisk sluttoppgjør med avregning av leie/utestående fordringer mot innestående depositum.
  • Digitalsignering av leiekontrakter med BankID.

View FM Eiendom 24

Tar seg av studentsamskipnadenes drifts- og vedlikeholdsarbeid.

Ved hjelp av vår mobilapplikasjon for drift og vedlikehold, arbeider mange Studentsamskipnader «papirløst» og effektivt med sjekklister, feilmeldinger, arbeidsordrer og andre driftsoppgaver ute i «felten». Løsningen legger til rette for god samhandling mellom ansvarsområdene innenfor administrative oppgaver og drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Sluttbrukeren (leietaker) involveres også ved at vedkommende fyller ut sjekklister på «Min side» ved inn- og utflytting. Denne listen gjøres tilgjengelig for vaktmester og husøkonom når boligen skal kontrolleres og klarmeldes.

View FM uniAlltid

Effektiv kommunikasjon og samarbeid mellom studentsamskipnadene og leietakerne.

Den skybaserte løsningen brukes til markedsføring av ledige boliger, og inneholder en rekke selvbetjeningsløsninger for leietakerne. Løsningen leveres også som en unikt tilpasset mobilapplikasjon for hver organisasjon, noe som muliggjør markedsføring av velferdstilbud som spisesteder, barnehager, helsetjenester og trening.

Økonomi

En totalintegrert regnskapsmotor i bunn.

Vår samarbeidspartner Uni Micro sitt anerkjente økonomisystem, Uni Økonomi, brukes som regnskapsmotor i systemet. Det vil si at løsningen er helintegrert, og fungerer sømløst sammen med Uni Pluss sine produkter. For eksempel vil en faktura være bokført umiddelbart i det man har kjørt en husleiefakturering i Uni Eiendom. Brukeren slipper å tenke på at det må overføres data mellom eiendoms-forvaltningssystemet og et eksternt økonomisystem.

img-36nn89

Uni Pluss har god kunnskap om studentboligdrift. Dette reflekteres i effektive løsninger som på en god måte håndterer våre unike behov


Pål Magnus Løken, Boligdirektør - Studentsamskipnaden i Ås

Har du lignende utfordringer?

Fyll ut feltene så kontakter vi deg så raskt som mulig.

bjørn_davidsen

Bjørn Davidsen

Product Manager View FM

bjd@view.no +47 982 84 502