<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Frost Eiendom digitaliserte og effektiviserte driften sin

Forretningsområde:

Frost Eiendom digitaliserte og effektiviserte driften sin

View Software har bidratt til betydelig forenkling og effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen.
Med mer enn 1.300 boliger og 12 000 kvm næringsareal, er Frost Eiendom et av Midt-Norges ledende eiendomsselskaper.

Utfordring

Frem til 2013 benyttet Frost Eiendom en løsning hvor økonomisystem og forvaltningssystem ikke var integrert. Dette var tungvint og krevde mye dobbeltarbeid.
Det eksisterende forvaltningssystemet manglet en del nøkkelfunksjonalitet, og blant annet var pakking og utsendelse av kontrakter for signering av nye leietakere svært tidkrevende, manuelt arbeid. Frost Eiendom var derfor spesielt på utkikk etter en digital løsning for å effektivisere prosessen med signering av leiekontrakter.

Selskapet har egne ansatte med ansvar for drift og vedlikehold av eiendomsmassen, og også på dette området manglet det en effektiv IT-løsning.

Løsning

Med våre produkter Uni Eiendom og Uni Eiendom 24 i samarbeid med vår partner Uni Micro sitt økonomisystem Uni Økonomi, har Frost Eiendom fått en totalintegrert løsning for økonomi- og eiendomsforvaltning. Sammen med en rekke spesialfunksjoner for forvaltning av bolig- og næringseiendom, har dette resultert i betydelig effektivisering.

Digitalisering

Frost Eiendom tok i bruk vår løsning for digital utsendelse av leiekontrakter. Mottaker signerer med BankID, noe som har ført til betydelig effektivisering av utleieprosessen.
Frost Eiendom har også tatt i bruk vår nettløsning og mobilapplikasjon Uni Alltid for markedsføring av sine boliger. Løsningen er et flott utstillingsvindu mot potensielle leietakere, og inneholder også en kommunikasjonskanal mot eksisterende leietakere, som for eksempel kan betale husleie og melde feil direkte i løsningen.

Ved hjelp av vår mobilapplikasjon for drift og vedlikehold, arbeider Frost Eiendom «papirløst» og effektivt med sjekklister, feilmeldinger, arbeidsordrer og andre driftsoppgaver ute i «felten». Løsningen legger til rette for god samhandling mellom den administrative delen av virksomheten og de som arbeider med drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Sluttbrukeren (leietaker) involveres også ved at han eller hun kan fylle ut sjekklister på «Min side» ved inn- og utflytting. Listene gjøres tilgjengelig for vaktmester og husøkonom når boligen skal kontrolleres og klarmeldes.

foto-frost-eiendom

Vi valgte en totalintegrert løsning fra Uni Pluss fordi dette systemet byr på langt flere muligheter for å digitalisere tidligere manuelle prosesser


view_rigmor_frost_1200x1200
Rigmor Frost - Daglig leder, Frost Eiendom

Har du lignende utfordringer?

Fyll ut feltene så kontakter vi deg så raskt som mulig.

bjørn_davidsen

Bjørn Davidsen

Product Manager View FM

bjd@view.no +47 982 84 502