<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nå betjener vi flere

Forretningsområde: Industrielt vedlikehold

Nå betjener vi flere

Agro & Miljø yter service på pumpestasjoner. Med løsningen fra View får de oversikt, sikrer kvalitet på oppdragene og kan betjene langt flere kunder.Bedriften Agro & Miljø yter service og vedlikehold på kloakkrenseanlegg, pumpestasjoner for kloakk og hage- og jordbruksvanning.

Bedriften har fem servicemedarbeidere med velutstyrte servicebiler, samt servicebåt. I tillegg har bedriften etablert et velfungerende nettverk av samarbeidspartnere som besitter erfaring og kompetanse innenfor de fagområder som oppdragene krever. Siden oppstarten i 1996 har vi bygd opp en stor kundeportefølge som gjør oss markedsledende innen vårt felt.

– Dersom du er på hytte og ikke kan få gått på do, så er ikke det noe trivelig, sier daglig leder Jan-Petter Kongsberg. Han og hans kolleger jobber for at vi skal unngå å oppleve dette.

For seks år siden valgte de å gå fra et «selvlaget oppfølgingssystem» til en Service Management løsning fra View.

– Det vi hadde var for trangt og for lite. Vi var derfor veldig bevisst på at dette var noe vi trengte. Endringen var derfor godt forankret i alt fra ledelse til folk på gulvet. Det tror jeg er viktig når man skal ta i bruk et nytt system, sier Kongsberg.

Flere kunder og bedre kvalitet

De så raskt effekter av det nye systemet, i form av at de fikk mer oversikt og kunne ta imot flere kunder enn tidligere.

– Det ble også bedre kvalitet på oppfølgingen, sier Kongsberg.

På hvilken måte?

– For det første: dersom en kunde ringer kan vi slå opp i View sitt system, slik at vi får full oversikt over all relevant informasjon. Vi kan se informasjon om kunden, hvilke tekniske innretninger kunden har og all historikk. Det gjør at vi kan gi bedre service, sier Kongsberg og fortsetter.

– Vi har også fått bedre rutiner for dokumentasjon. Det betyr at vi i større grad kan forutse problemer, og avdekke gjentakende problemer.

Fornøyd med oppfølging

Siden de tok i bruk systemet har de økt kundemassen med rundt 30 prosent. De er fornøyde både med systemet og oppfølgingen fra View Software.

– Å ha et slikt system er en kontinuerlig prosess. Ettersom bedriften vokser og endres, hender det jeg ser ting ved systemet som kunne fungert enda bedre for oss.

agro-featured-image-900x450

Når jeg kommer med tilbakemeldinger til View, så lytter de og videreutvikler ofte produktet med mine ønsker i tankene. Jeg føler jeg blir hørt og sett i forhold til mine ønsker og behov, og View har bidratt positivt til å håndtere økningen i antall kunder.


Jan Petter Kongsberg - Daglig leder, Agro & Miljø

Har du lignende utfordringer?

Fyll ut feltene så kontakter vi deg så raskt som mulig.

erik-egerberg-600x600

Erik Egeberg

Product Manager View Maintenance

ere@view.no +47 911 10 070