<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Energi- och miljöuppföljning

Våra automatiserade verktyg bidrar till at reducera ditt miljöavtryck, optimalisera energiförbruket samt redusera dina rapportkostnader på ditt energiförbruk.

Kontakta oss

Våra kunder ser helhetsbilden

Därför bör du ha software med fokus på energi och miljø


Krav på ESG-rapportering

Företag med konkreta hållbarhetsmål kommer ha ett större och mer långsiktigt värdeskapande samt krav från EU.

Strängare regleringar och krav

Strängare krav på energiförbrukning i byggnader och anläggningar ökar behovet för software som mäter, kontrollerar och ger dig korrekta rapporter.

Reducerade kapitalkostnader

Med full dokumentation enligt ESG-rapportering kan du reducera dina kapitalkostnader.

Stora besparingar

Du får stora besparingar genom att reducera både energiförbrukningen och ditt avfall. Rätt software är viktigt för att uppnå detta.

En tydlig miljöprofil

Dina kunder, dina anställda och dina investorer kommer se att du har en tydlig miljöprofil.

Ekonomisk förutsägbarhet

Även om du inte verkar efter en dygn- eller timindelning, kommer du utifrån historiken och årsindelningen kunna utläsa något om dina kostnader - baserat på att du känner till byggnadens strömförbrukning i samma period i fjol. Du kommer att kunna utföra åtgärder så att du tex ligger i snitt 5% lägre än föregående år.

orn_software_blog_energy_predictable_655x327
Så gör du energiförbrukningen i dina byggnader mer förutsägbara

Som med de flesta kontorbyggnader faktureras även dina byggnader utifrån den högsta effekten, alltså tidpunkten när ni använder mest ström. Detta kallar vi effekttoppar.
(blogg på norsk)

orn_software_blog_energysystem_655x327
Vad är ett energi- och miljöuppföljningssystem?

Ett energi- och miljöuppföljningssystem (EMOS) – som per idag främst omtalas som ett energiuppföljningssystem (EOS) – har flera smarta funktioner för att övervaka energi- och vattenförbrukning i närings- och industribyggnader.
(blogg på norsk)

orn_software_blog_energycost_655x327
Så får du kontroll över energikostnaderna

För dig som ansvarar för ekonomin i företaget är det överordnade målet självklart att ha så låga utgifter som möjligt. När det gäller energikostnaderna samlar sig utmaningarna som regel runt fakturering och energiavtal.
(blogg på norsk)

Därför är ditt miljöavtryck viktigt

I den här e-boken ser vi närmare på hur nästa generation energi- och miljöuppföljningssystem löser dessa problemställningar och vilket värde detta ger både företagaren och fastighetsägaren.

Lasta ner e-bok

orn_software_orn_products_optima_305x305
Optima

Optima ger en fullständig översikt över energi, miljö och avfall, och tillhörande kostnader.

orn_software_orn_products_305x305_655x655
Energy

Energy är ett molnbaserat energiuppföljningssystem som effektiviserar, förenklar och automatiserar arbetsflödet.

Vi hjälper dig!

Något du undrar över eller behöver du tillgång till en demo? Då är det bara att ta kontakt med mig så tar jag kontakt så fort som möjligt.

Hans Ekman

Senior Account Manager