<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Få kontroll över energiförbrukningen

Energiuppföljningssystemet som skapar handling. Från oöversiktligt till enkelt. Från avvikelse till arbetsorder.

Kontakta oss

Våra kunder ser helhetsbilden

Energy – 5 grundpelare


Datainsamling

Datainsamling kan göras med många olika metoder; via app och scanning av QR-kod, via integrationer, vid import av Excel-ark eller direkt i systemet.

Prognos

Med hjälp av historik från tidigare mätningar kan man skapa en prognos. Man kan skapa en prognos baserat på energiindex-värden som hämtas direkt från SMHI. Prognosen kan senare justeras utifrån satta energiåtgärder, erfarenhet och fastighetens planerade behov.

Avtalshantering

Avtalshantering är en fristående och komplett funktion för speciellt energiavtal samt andra typer av avtal. Nyckeltal för fasta och variabla kostnader samt utsläppsfaktorer kan enkelt kopplas och matas in i avtalet.

Budgetering

Energiavtalen kan knytas upp mot mätpunkter och nyckeltal som tillsammans med en prognos genererar ett budgetunderlag utan administrativt merarbete.

Uppföljning

Uppföljningen består av en översikt, en jämförelse mellan fastigheter och en rapportdel. Dessa tre ger dig det bäst grundlaget för en korrekt uppföljning av satta mål och krav.

orn_software_blog_energysystem_655x327
Vad är ett energi- och miljöuppföljningssystem?

Ett energi- och miljöuppföljningssystem (EMOS) – som per idag främst omtalas som ett energiuppföljningssystem (EOS) – har flera smarta funktioner för att övervaka energi- och vattenförbrukning i närings- och industribyggnader.
(blogg på norsk)

orn_software_blog_energy_followup_655x327
Så använder du ett energi- och uppföljningssystem – i 2025

Vi tar en titt i kristallkulan och reflekterar lite omkring hur vi kommer att använda EMOS om fem år.
(blogg på norsk)

orn_software_blog_energy_future_655x327
Hur kommer vi att spara energi i framtiden?

Framtidens lösningar ligger i att ha bättre kontroll och översikt, system som säkerställer förutsägbarhet och flexibilitet till att anpassa sig fortlöpande efter rådande förhållanden och variabler.
(blogg på norsk)

Effektiv uppföljning!

Våra digitala lösningar är skapade för att förenkla och effektivisera din vardag, oavsett om du har en administrativ eller teknisk arbetsroll. Energy är ett verktyg för dig som vill arbeta effektivt och framtidssäkert med energiuppföljning.

Vanliga frågor och svar


Vem passar Energy för?

Energy är ett flexibelt system som enkelt kan anpassas till olika branscher och som passar lika bra till fastighetsförvaltning som till industri.

Hur blir datan insamlad?

Datan blir insamlad på fyra olika sätt. Mobil insamling via app, automatisk insamling genom integration mot ett SCADA-system, import via Excel-ark eller direkt i applikationen.

Finns det avtalshantering i systemet?

Ja, detta är en fristående modul som håller koll på dina avtals start- och slutdatum, när de bör förnyas, samt när man bör starta en ny förhandling på ett existerande avtal.

Finns det budgethantering?

Ja. Budgetmodulen används enkelt för att beräkna kommande kostnader. Det är möjligt att sätta upp flera budgetar för samma år, vilket betyder att man kan använda periodiska budgetar.

Hur mycket data kan systemet hantera?

Energy hanterar ständigt stora mängder data, något som både förenklar och automatiserar tidskrävande uppgifter.

Är det flexibelt?

Ja. Utifrån en grundstruktur är det möjligt att skräddarsy ett regelverk. Detta gör det möjligt att sätta in så många nivåer man har behov av, utan att tappa översikten.

Hör av dig!

Är det något du undrar över eller behöver du tillgång till en demo? Då är det bara att ta kontakt, så hör jag av mig så fort som möjligt.


Hans Ekman

Account Manager