<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Facility Management för alla!

MainManager ger dig möjligheten att administrera energiförbrukning, arealkontroll, drift och underhåll, helpdesk, projekt, ekonomi och historik. Allt i ett program.

Kontakta oss

Våra kunder ser helhetsbilden

Ett flexibelt och enkelt system


Digital framställning av BIM

Genom att lasta upp BIM i vår programvara kan du skapa byggnader, våningar och rum, samt tekniska system. Därefter kan du använda 3D-modellerna till att få en mer visuell översikt över uppgifter och föremål.

Interaktiva 2D ritningar

Använd 2D-teckningar till att visualisera ditt arbete och hitta ägodelar. Klarhet och färgkoder hjälper dig med att organisera, prioritera och övervaka statusen på uppgifterna i din byggnad.

Scanna koder för snabb åtkomst

Använd telefonen till scanning för åtkomst av information och registrering av händelser eller ägodelar. Använd existerande streckkoder eller QR-koder, eller lägg till din egen, för att göra jobbet enkelt!

Effektiv kommunikation

Vår användarvänliga chat ger dig tillfälle att kommunicera med anställda och intressenter och ger dig möjligheten att administrera kommunikationen utan att tvingas lämna appen.

Integrationer

Använd våra standard API-er och integration för snabb och trygg överföring av data till och från andra system.

Snabb överblick

GIS-kartlösningen presenterar dina fastigheter och uppgifter ur ett fågelperspektiv. Du kan förbättra planeringen och få snabb tillgång till den information du behöver

orn_software_blog_energysystem_655x327
Vad är fördelarna med ett FDV-system?

För att en byggnad ska fungera optimalt och ha längst möjlig livstid krävs kontinuerlig förvaltning, drift och underhåll av den. Desto mer specialiserad eller komplicerad en byggnad är, ju större krav ställs till kunskap om byggnaden – kunskap om hur den är konstruerad och om de tekniska systemen i byggnaden.
(blogg på norsk)

orn_software_blog_documentation_655x327
Dokumentation för byggnadsdrift

Dokumentation är en central del av fastighetsdrift. Viss dokumentation gällande din fastighet krävs enligt lag att ha tillgängligt, medan annan dokumentation är mer av typen "smart att ha".
(blogg på norsk)

orn_software_blog_servicebook_email_reduce_655x327
Reducera antalet e-post och telefonsamtal

Att meddelanden försvinner i en hektisk arbetsvardag med många parter som ska kommunicera med varandra både på kontoret och ute på fältet är inte så konstigt. Det är lätt för folk att ge muntliga besked personligen eller via telefon.
(blogg på norsk)

Full av funktioner

Tillämpningen av MainManager har visat sig ge 10-30% reduktion av driftkostnader, något som i sin tur resulterar i ökad effektivitet i arbetspraxis, metoder och processer.

Vanliga frågor och svar


Är systemet standardiserat?

Det bestämmer du. Du kan specificera ditt eget klassificeringssystem för tekniska byggsystem som ventilation eller hissar, eller välja från nationella standarder. Då kan du använda inställningarna till att skapa egna kontrollistor och standard operationella uppgifter, som i sin tur utgör grundlaget för driftplanen och gäller för alla dina byggnader och tekniska system.

Har ni budgethantering?

MainManager erbjuder ett omfattande budgetstyrningsverktyg för enklare planering och distribution av driftkostnader, tillsammans med en översikt över fastighetsportföljernas och organisationsavdelningarnas underhållsbudgetar. Budgetutgifter för varje byggnad, sektor eller område kan definieras.

Kan man ta emot fakturor?

MainManager kan ta emot och hantera e-fakturor. Du kan fördela och administrera kostnader mellan portföljer, fastigheter, inköpsordrar och finansdivisioner innan du godkänner fakturan och skickar den godkända fakturan till finanssystemet för betalning.

Har ni energistyrning?

Ja. I MainManager får du översikt över energiförbruket i byggnader. Systemet stödjer energizoner och tillämpar bland annat virtuella mätare.

Har ni Single-Sign-On?

Ja! MainManager stödjer Single-Sign-On via SAML och AD för en enklare styrning av anställdas systemtillgång.

Kan man sätta upp sin egen struktur?

Ja. Du kan sätta upp din egen organisationsstruktur hos dina servicepartners och kunder. Denna modul innehåller nyckeln till alla användare och användarhistorik.

Hör av dig!

Är det något du undrar över eller behöver du tillgång till en demo? Då är det bara att ta kontakt så hör jag av mig så fort som möjligt.


Hans Ekman

Senior Account Manager