<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Få kontroll på energiförbrukningen

Optima ger dig fullständig kontroll på energi, miljö och avfall, och tillhörande kostnader. Optima ger därmed både beslutsfattningsstöd och kontinuerligt driftstöd till driftorganisationen.

PROVA GRATIS DEMO

Våra kunder ser helhetsbilden

Ett komplett verktyg för drift- och beslutsfattningsstöd


Energiuppföljning

Ett energiuppföljningssystem är ditt viktigaste verktyg för att få kontroll på energiförbrukningen. Få översikt över mätare, byggnader och byggnadsportföljer. Optima ger kontroll till både operativ personal och fastighetsägare.

Avfallsuppföljningssystem

Optima avfall är vårt unika avfallsuppföljningssystem för registrering av avfallsmängder, fraktion, ursprung och datum, så att du får översikt över avfallet med sorteringsgrad.

Klimatutsläpp

Optima Miljö kan beräkna verksamhetens klimatutsläpp automatiskt, baserat på de energi-, avfall- och transportdata som är tillgängliga.

Uppföljning av produktion och energi

Optima Industri är en specialutvecklad modul anpassad både till de dagliga operativa besluten och de strategiska målen för energiuppföljning i produktionsindustri.

Rapporter

Optima kommer med goda rapporteringsmöjligheter och genom Optima Rapport kan du med få knapptryckningar skräddarsy precis de rapporterna som din organisation behöver.

Ekonomi

I Optima Økonomi (Ekonomi) hittar man enkelt en god översikt över ekonomin i energiförbrukningen på allt från gruppnivå helt ner till anläggningsnivå.

orn_software_blog_energysystem_655x327
Vad är ett energi- och miljöuppföljningssystem?

Ett energi- och miljöuppföljningssystem (EMOS) – som per idag främst omtalas som ett energiuppföljningssystem (EOS) – har flera smarta funktioner för att övervaka energi- och vattenförbrukning i närings- och industribyggnader.
(blogg på norsk)

orn_software_blog_energy_followup_655x327
Så använder du ett energi- och uppföljningssystem – i 2025

Vi tar en titt i kristallkulan och reflekterar lite omkring hur vi kommer att använda EMOS om fem år.
(blogg på norsk)

orn_software_blog_energy_future_655x327
Hur kommer vi att spara energi i framtiden?

Framtidens lösningar ligger i att ha bättre kontroll och översikt, system som säkerställer förutsägbarhet och flexibilitet till att anpassa sig fortlöpande efter rådande förhållanden och variabler.
(blogg på norsk)

Ditt ekologiska fotavtryck är viktigt!

Optima Miljø (Miljö) kan beräkna verksamhetens klimatutsläpp automatiskt, baserat på de energi-, avfall- och transportdata som är tillgängliga. Verktyget gör det möjligt att ha uppsikt över utvecklingen av utsläpp över tid, hur man ligger till i förhållande till tidigare år, hur man ligger till i förhållande till besparingsmål och visa effekten av dina åtgärder.

Vanliga frågor och svar


Var hämtar ni data?

Vi inhämtar data från mer än 30 miljoner kvadratmeter kontor- och industribyggnader i hela Skandinavien. Det gör oss kapabla att arbeta faktabaserat och dokumentera resultat.

Hur använder ni datainformationen?

Informationen vi hämtar bildar grunden för driftåtgärder, tekniska förbättringar och annan service. Detta är information om exempelvis energiförbrukning, avfallsströmmar, klimatavtryck och ekonomi.

Är Optima anpassat till industri?

Ja! Optima har en specialutvecklad modul anpassad för både de dagliga operativa besluten och de strategiska mål för energiuppföljning i produktionsindustri. Visningarna är anpassade till industrins behov av uppföljning av produktion och energi.

Vem passar Optima för?

Optima ger kontroll över mätare, byggnader och byggnadsportföljer och passar för både operativ personal och för fastighetsägare.

Hur kan Optima förbättra ekonomin?

I Optima finns det data från alla kontrollerade fakturor, energibudget, översikt över avtal och taxor, avvikelselogg, anläggningslista m.m. som ger dig full kontroll över energikostnaderna.

Hur förbättrar Optima miljöavtrycket?

Optima ger total översikt över energi, miljö och avfall och tillhörande kostnader. Optima ger därmed beslutsfattningsstöd för fastighetsägare, förvaltare, elnätsbolag och kraftleverantörer, och samtidigt ett kontinuerligt driftstöd till driftsorganisationen.

Hör av dig!

Är det något du undrar över eller behöver du tillgång till en demo? Då är det bara att ta kontakt med mig så tar jag kontakt så fort som möjligt.


Hans Ekman

Senior Account Manager