<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digital drift av egendom

ServiceBook är verktyget som gör dig proaktiv och effektiv. På 1-2-3 får du överblick och kontroll över dina byggnader, objekt, aktiviteter och avvikelser. Allt dokumenteras och ger en användbar historik.

Prova gratis demo

Våra kunder ser helhetsbilden

Användbara funktioner förenklar din vardag


Bra översikt

I ServiceBook är det enkelt att skapa en bra och ordnad struktur för byggnader och objekt. Information om objekt är lättillgänglig.

Planera effektiva kontroller

ServiceBook är ett effektivt verktyg för planering, uppföljning och utförande av alla typer av kontroller. Personligt anpassade checklistor säkerställer god kvalitet och bra rapporter.

Registrera avvikelser på ett snabbt och effektivt sätt

Registrera avvikelser och dokument med text, bilder och filmer. Tilldela avvikelser till interna eller externa resurser. Alla inblandade parter hålls uppdaterade via sms och e-post.

Alltid tillgång till historik och dokumentation

Alla aktiviteter som rör kontroller och avvikelser loggas och dokumenteras för att du ska få fullständig översikt över status och historik.

Integration mot Visma.net

Med integration mot Visma.net får du ett system som bidrar till ökad effektivitet genom digitalisering och automatisering av affärsprocesser.

Underlättar tillsyn

Enkel visning av utförda och planerade kontroller, samt uppföljning av avvikelser enligt lagstadgade krav.

orn_software_blog_servicebook_655x327
ServiceBook är enkelt att använda

ServiceBook är utformat för att du som användare enkelt och effektivt ska kunna dokumentera ditt arbete, utföra kontroller och rapportera avvikelser från den plattform som du faktiskt använder – mobil, surfplatta eller dator.
(blogg på norsk)

orn_software_blog_servicebook_whatis_655x327
Vad är ServiceBook?

ServiceBook är en webblösning som hjälper dig att vara proaktiv och få översikt över lagstadgade kontroller och uppföljning av avvikelser för dina byggnader och objekt.
(blogg på norsk)

orn_software_blog_servicebook_4tip_655x327
Fyra tips för bra fastighetsförvaltning

I detta inlägg får du fyra snabba tips på hur man kan utföra digital fastighetsförvaltning på bästa möjliga sätt.
(blogg på norsk)

Översikt är alfa och omega!

“Översikt och kontroll över hela anläggningen är alfa och omega. Man upptäcker många fel innan saker går snett, och man kan göra avsevärda tidsbesparingar genom att börja använda systemet.”

Rune Belgen
Teknisk internkontroll, Sykehuset Østfold

Vanliga frågor och svar


Kan ni hjälpa oss med grunddata och objektstruktur?

Det gör vi gärna! Vi börjar alla nya implementeringar med ett uppstartsmöte och en workshop. Våra konsulter har erfarenhet av implementering från de flesta branscher, och vi har flera mallar på grunddata som kan användas.

Är det svårt att börja använda?

Med ServiceBook är du igång på 1-2-3! Det är ett molnbaserat system, och du får tillgång via internet. Det är enkelt att registrera grunddata manuellt eller genom att importera. Sedan går det snabbt att komma igång med kontroller och hantering av avvikelser.

Är det en app?

View ServiceBook är inte beroende av en viss plattform och används via en fast URL-adress. Du kan därför använda alla typer av stationära och mobila enheter. Ingen installation krävs – du behöver bara webbläsare och internetåtkomst.

Kan vi integrera med andra system?

ServiceBook har flera API:er och integrationer. ServiceBook är bland annat integrerat med Visma.net.

Är ServiceBook en molntjänst?

ServiceBook levereras som en SaaS-lösning i molnet. Detta är mycket kostnadseffektivt, och användarna behöver inte tänka på servrar, uppgradering, backup osv.

Ger ni utbildning i hur man använder systemet?

Ja, vi tillhandahåller utbildning för superanvändare och slutanvändare i samband med implementeringen. Vi rekommenderar workshops där man arbetar med specifika data.

Välkommen att ta kontakt!

Funderar du på något eller vill du ha tillgång till en demo? Då är det bara att ta kontakt med mig, så hör jag av mig så fort som möjligt.

Hans Ekman

Senior Account Manager