<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ett branschanpassat system

UNI underlättar den dagliga egendomsförvaltningen genom att omvandla besvärliga, manuella och pappersbaserade processer så att de blir digitala, automatiserade och enkla.

Kontakta oss

Våra kunder ser helhetsbilden

Automatiserar, förenklar och digitaliserar FDU-uppgifter


Fastighetsförvaltning på ett enkelt sätt

Uni Eiendom är vår modul för de uppgifter som handlar om ekonomi och administration. Det är en särskilt anpassad lösning med bred täckning för de uppgifter och arbetsprocesser som ingår i fastighetsförvaltningen.

Kontroll över alla uppgifter

Uni Eiendom 24 är modulen för de uppgifter som hanterar drift och underhåll av byggnader, och den är utformad för att förenkla och effektivisera dessa typer av uppgifter.

Självbetjäning

Med uniAlltid kan hyresgäster betjäna sig själva. Med uniAlltid får du en försäljnings- och servicekanal som är öppen dygnet runt där hyresgäster kan hantera alla delar av sitt hyresavtal elektroniskt och papperslöst.

Digital signering

Med elektronisk signering förenklar du processen med tilldelning av hyreskontrakt genom att låta kunden signera “var som helst”.

Digital ritningsinformation

Med våra tjänster för byggnadsritningar kan du göra ritningar från dina byggnader lättillgängliga för hyresgäster, leverantörer av byggnadstekniska tjänster och egna anställda inom bostadsadministration, uthyrning, drift och renhållning.

Brandförebyggande arbete

Vi har gjort det enkelt att se till att information kring brandförebyggande arbete är uppdaterad. Lösningen innehåller bland annat funktioner för planering och genomförande av brandövningar.

orn_software_blog_estate_management_655x327
Uni – anpassat för bostadsförvaltning

Uni har skräddarsydd funktionalitet som täcker de ekonomi-administrativa uppgifterna vid bostadsförvaltning och gör det enkelt att hantera hyresavtal under hel perioden – från ansökan om bostad till utflyttning.
(blogg på norsk)

orn_software_blog_uni_organisation_655x327
Introduktion av Uni i din organisation

Användningen av ett nytt digitalt system kommer alltid att stöta på lite motstånd och skepsis i en organisation där telefoner, Post-it-lappar och papperslistor har varit arbetsmetoden under lång tid. Men om man gör det på rätt sätt, så kommer det inte vara några problem att introducera ett FDU-system.
(blogg på norsk)

orn_software_blog_digital_keys_655x327
Självbetjäning vid inflyttning

Digitala nycklar är med stormsteg på väg att bli en del av bostadsförvaltning, där ett enklare och effektivare sätt att hantera nycklar möjliggör en helt ny flexibilitet i vardagen – både för den som hyr ut och den som hyr.
(blogg på norsk)

Såhär effektiviserades Frost Eiendom

“Vi valde en helintegrerad lösning från Ørn eftersom detta system erbjuder betydligt fler möjligheter att digitalisera processer som tidigare var manuella.”

Rigmor Frost
Verkställande direktör, Frost Eiendom

Vanliga frågor och svar


Är detta en totallösning?

Detta är en allt-i-ett-lösning för uthyrning av näringsfastigheter och bostäder. Vi har utvecklat en specialiserad allt-i-ett-programvara för fastighetsförvaltare. Med skräddarsydda lösningar som tillgodoser behoven hos alla användargrupper i din organisation och möjliggör bra samarbete och effektiv tjänsteproduktion.

Är det en molntjänst?

Uni-lösningarna är en hybridlösning. Grundmodulen (förvaltning) körs lokalt på kundens server, eller en hostad server, som en klient/server-applikation med ett Windows-användargränssnitt. Lösningarna för kundsjälvbetjäning, drift och underhåll är däremot molnbaserade tjänster och levereras till mobila enheter som drivs i Microsoft Azure.

Finns det en demoversion som vi kan prova?

Vi håller gärna en demonstration för dig, antingen på Skype eller på plats hos dig. För att få en god förståelse för våra produkter tror vi att du som kund har störst nytta av att vi går igenom lösningen tillsammans med dig.

Är det en app?

Både uniAlltid, vår lösning för kundsjälvbetjäning, och Uni Eiendom 24 för drifts- och underhållsuppgifter är bra och mycket användarvänliga appar.

Kan vi integrera med andra system?

Ja, det kan du. Det finns en exportmöjlighet till de flesta ERP-system på den norska marknaden.

Tar det lång tid att komma igång?

När du har beställt vår programvara, bokar vi in ett uppstartsmöte med en av våra projektledare. Här kommer vi tillsammans överens om en implementeringsplan. Vi har ett stort fokus på förankring, användardeltagande och bra utbildning.

Välkommen att ta kontakt!

Funderar du på något eller vill du ha tillgång till en demo? Då är det bara att ta kontakt, så svarar jag så fort som möjligt.


Hans Ekman

Senior Account Manager