<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
glava_testimonials_top

Med Maintenance ser vi problemen innan de uppstår

Se hur Glava Isolasjon använder Maintenance

“Maintenance är viktigt för att Glava ska kunna hålla igång maskinerna"

Glava Isolasjon
Grundat: 1935
Anställda: 500+
Fabriker: 3

Det är snart 90 år sedan det här norska industriäventyret såg dagens ljus. Du bor antagligen i ett hus med Glava Isolasjon i väggarna, för varje dag rullas det ut 110 ton glasull på fabriken i Askim. ”För att klara det, måste vi se problemen innan de uppstår”, berättar arbetsledaren Ole Jørgen.

Hållbar och grön produkt

- Här producerar vi Glava, som är glasull. Det innehåller mycket returglas och är en hållbar och grön produkt.

 Orden kommer från Ole Jørgen Henriksen. Han började på golvet i Glava som lärling 1992 och har jobbat sig upp i det framgångsrika företaget.

- Jag börjar bli rutinerad, skrattar Ole Jørgen.

Isolation för 2,4 miljarder

Den joviale arbetsledaren är en av 500 anställda i Glava. Företaget har producerat glasull helt sedan 1935, ”glasvadd” som det hette den gången. Nu omsätter Glava, som levererar en lång rad hållbara och innovativa isolationsprodukter och byggvaror till norsk byggindustri, för 2,4 miljarder kronor. Förutom Glava Isolasjon omfattar Glava-familjen även varumärkena Weber och Gyproc.

- Här i Askim producerar vi cirka 110 tonn glasull per dygn. Det är mycket jobb. Det allra viktigaste är att förebygga underhåll och upptäcka saker innan de händer. Det besparar oss stillastående maskiner. Vi har såklart planerade stopp och service också, när vi går igenom maskinerna för att säkra att utrustningen får så lång livstid som möjligt, förklarar Ole Jørgen och visar oss vidare runt på det traditionsrika företaget.

- Nu är vi inne i den mekaniska verkstaden. Här fixar vi det allra mesta.

Ole Jørgen Henriksen, arbetsledar

“Nu har vi har full kontroll på all service och får mycket färre avbrott. Innan vi fick bra system hade vi ju bara gula, handskrivna lappar. Nu är det väldigt mycket enklare.”

Full översikt över maskinparken

Maintenance från Ørn Software är ett användarvänligt system för industriellt underhåll. Det är ett standardiserat system som är enkelt att implementera och ger en total översikt över hela maskinparken. Just därför är Maintenance viktig för att Glava ska kunna hålla igång maskinerna och att kunderna får all isolation de har beställt, i tid.

- I verktyget Maintenance ligger det rutiner inne för all service i fasta intervaller. I tillägg lägger vi in andra arbetsordrar som det hastar lite mer med. Maintenance är ett väldigt bra verktyg för oss, säger arbetsledaren.

glava_testimonials_full_width

Jag börjar bli rutinerad, skrattar Ole Jørgen

Full kontroll

Mycket har ändrat sig sedan han hade sin första arbetsdag som lärling för snart 30 år sedan.

-Nu har vi har full kontroll på all service och får mycket färre avbrott. Innan vi fick bra system hade vi ju bara gula, handskrivna lappar. Nu är det väldigt mycket enklare.

Det är det som gör arbetsdagen effektiv, så att tiden kan användas på att producera så mycket glasull som möjligt:

- Och det är ju härligt. Försäljningen går som smort och allt är toppen, skrattar Ole Jørgen.

Redo för att ta nästa steg?

Kontakta mig
Nicolas Iannone
Icon
Nicolas Iannone
VP Sales
+47 959 35 654