<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Optima ger dig full kontroll över din energianvändning

Med Optima får du all information om energi, miljö och avfall, samt tillhörande kostnader. Systemet kan upptäcka fel och avvikelser och bidra till lägsta möjliga förbrukning. Optima ger därför driftsorganisationen såväl beslutsstöd som kontinuerligt driftstöd.

Optima00
SoMe-optima-900x471
Optima02

Optima kan hjälpa dig att spara tid och pengar – och miljön

Vem kommer att ha nytta av Optima?
icon
Ledningen

Med Optima Miljö kan du automatiskt beräkna ditt företags klimatutsläpp, följa utvecklingen av utsläpp över tid, dokumentera åtgärdseffekter och visa hur det går med sparmålen.

icon
Hyresgäster

Optima hjälper dig att upptäcka fel och avvikelser och göra inställningar för energianvändningen som säkerställer ett optimalt inomhusklimat utan onödiga resurser.

icon
Miljön

Optima räknar om din totala energiförbrukning till en siffra som du antingen kan rapportera direkt från systemet eller kombinera som en del av företagets hållbarhetsdokumentation.

Ørn software
Kunder som ser helheten:

Ett komplett verktyg för drifts- och beslutsunderlag

Full kontroll
icon
Energiuppföljning

Energiuppföljningssystemet är grundläggande för att ge driftpersonal och fastighetsägare kontroll över energianvändningen, med översikt över mätare, byggnader och portföljer.

icon
Avfallsuppföljningssystem

Optima avfall är vårt unika avfallsuppföljningssystem för registrering av avfallsmängd, med fraktion, ursprung och datum, så att du får översikt över avfallet med sorteringsgrad.

icon
Klimatutsläpp

Optima Miljö kan automatiskt beräkna företagets klimatutsläpp baserat på tillgängliga energi-, avfalls- och transportdata.

icon
Uppföljning av produktion och energi

Optima Industri är en specialutvecklad anpassad till både de dagliga verksamhetsbesluten och de strategiska målen för energiuppföljning inom produktionsindustrin.

icon
Rapporter

Optima ger goda rapporteringsmöjligheter, och via Optima Rapport kan du med några knapptryckningar skräddarsy exakt de rapporter som din organisation behöver.

icon
Ekonomi

I Optima Ekonomi kan du enkelt få en bra översikt över ekonomin i energiförbrukningen på allt från gruppnivå helt ner till anläggningsnivå.

Redo för att ta nästa steg?

Kontakt

Dina behov är unika. Låt oss starta samtalet om hur vi bäst kan hjälpa dig. Boka ett möte idag genom att fylla i det här schemat, så återkommer jag till dig så fort som möjligt.

Aleksander Bjørndal
Icon
Aleksander Bjørndal
Account Manager