<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Automatiserar, förenklar och digitaliserar FDU-uppgifter

Ørn UNI underlättar den dagliga egendomsförvaltningen genom att omvandla besvärliga, manuella och pappersbaserade processer så att de blir digitala, automatiserade och enkla. Så att alla vet vad de ska göra, och du får full översikt.

Uni00
Uni01
Uni02

Ørn Uni hjälper fastighetsförvaltare att få effektiva medarbetare och nöjda kunder

Vem passar Uni för?
icon
För fastighetsförvaltaren

När all information samlas i ett system får du fullständig översikt, effektivare medarbetare och nöjda hyresgäster.

icon
Drift- och underhållspersonal

När alla uppgifter delegeras och rapporteras med mobilen, och inte på Post-it-lappar och via muntliga meddelanden, minskar risken för fel och tid frigörs för viktigt arbete.

icon
Fördelar för hyresgäster

Kunder, hyresgäster och boende kan använda mobilen för att rapportera fel och avvikelser, samt få automatisk status och utveckling för sina ärenden och slipper dålig uppföljning.

Ørn software

Så här effektiviserade Frost Eiendom verksamheten

Fram till 2013 använde Frost Eiendom en lösning utan integrerade ekonomi- och förvaltningssystem. Det var besvärligt och krävde mycket dubbelarbete.

Problem

Frost Eiendoms gamla förvaltningssystem saknade viktiga funktioner, så kommunikationen med hyresgästerna var besvärlig, och i synnerhet utskick av kontrakt var mycket tidskrävande.

Lösning

”Vi valde en helintegrerad förvaltningslösning från Ørn eftersom den ger oss många fler möjligheter att digitalisera manuella processer. Lösningen har ökat vår effektivitet och ger oss full översikt över alla våra 1 500 uthyrningsavtal.”

Kund: Frost Eiendom

Frost Eiendom är en professionell fastighetsförvaltare som grundades 1943 av Ola Frost. Idag förvaltar och hyr Frost ut 1300 bostäder, samt 20 000 kvadratmeter näringsfastighet.

Kunder som ser helheten:

Skräddarsydda funktioner för ekonomi- och administrationsuppgifter vid bostadsförvaltning

Uni ger dig full översikt
icon
Fastighetsförvaltning på ett enkelt sätt

Uni Eiendom är vår specialanpassade lösning för alla uppgifter relaterade till ekonomi och administration inom fastighetsförvaltning.

icon
Kontroll över alla uppgifter

Uni Eiendom 24 är modulen för de uppgifter som hanterar drift och underhåll av byggnader, och den är utformad för att förenkla och effektivisera dessa typer av uppgifter.

icon
Självbetjäning för hyresgäster

Med uniAlltid får hyresgästerna självbetjäning, och du får en dygnsöppen försäljnings- och servicekanal där hyresgästerna kan hantera sina hyresavtal elektroniskt och papperslöst.

icon
Digital signering

Med elektronisk signering förenklar du processen med tilldelning av hyreskontrakt genom att låta kunden signera “var som helst”.

icon
Digital ritningsinformation

Våra tjänster för byggnadsritningar ger enkel tillgång för hyresgäster, leverantörer och egna anställda inom bostadsadministration, uthyrning, drift och renhållning.

icon
Brandförebyggande arbete

Vi har gjort det enkelt att hålla information kring brandförebyggande arbete uppdaterad. Lösningen innehåller bland annat funktioner för att planera och genomföra brandövningar.

Redo för att ta nästa steg?

Kontakta mig

Dina behov är unika. Låt oss starta samtalet om hur vi bäst kan hjälpa dig. Boka ett möte idag genom att fylla i det här schemat, så återkommer jag till dig så fort som möjligt.

Hasse Krystad
Icon
Hasse Krystad
Account Manager